§ Aansprakelijkheid


De bedoeling van onze site is, op een aangename manier de bezoekers in te lichten over de wandelactiviteiten die we zelf hebben gedaan.
Indien er onjuistheden worden gevonden en deze worden doorgegeven, zullen ze ook overgenomen worden op de site.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons voor wat er op de site staat.
Onze gegevens zijn:
  • van algemene aard en niet van toepassing op enig persoon of entiteit.
  • soms gekoppeld of overgenomen van andere siteís waar voor wij niet verantwoordelijk kunnen zijn.
  • niet van professionele of rechtskundige aard. Hiervoor dient u informatie op te vragen bij de deskundige instanties.
  • niet noodzakelijker wijze volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

Wij proberen om deze site zo technisch optimaal mogelijk te beheren en hierdoor onderbrekingen te voorkomen. Voor onderbrekingen van buitenaf staan wij niet garant.

DaniŽl Decloedt, ontwerper en onderhouder van deze site, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.